jQuery Slider

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka w różnych sferach. Taniec nie tylko rozwija prawidłową postawę ciała, ale również sprawność motoryczną a także pamięć ruchową. Poprzez zmysł słuchu, wzroku, dotyku ruch stymuluje integrację sensoryczną, kształtuje poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Uczy otwartości oraz współpracy w grupie. Rozwija u dzieci kreatywność oraz inwencję twórczą. W naszym przedszkolu mamy zajęcia z tańców folklorystycznych oraz hip – hop / street dance.

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE

Podczas zajęć logopedycznych stymulujemy rozwój mowy, kształtujemy prawidłową mowę, zapobiegamy wadom wymowy, korygujemy wady wymowy, a także uczymy mowy w przypadku jej braku lub utraty. W złożeniu z elementami logorytmiki zajęcia te stanowią swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, wykorzystującą możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa.

JĘZYK FRANCUSKI

Na zajęciach z języka francuskiego w naszym przedszkolu uaktywniamy dodatkową „szufladkę” dźwięków i pojęć, które mogą w przyszłości stać się cennym potencjałem. Nauka języka francuskiego odbywa się za pomocą zabaw i aktywności ruchowych, które są jedną z najważniejszych form rozwoju małego dziecka. W trakcie zabaw przygotowanych przez nauczyciela, dzieci mają okazję przyswajać nowe słownictwo, uczą się piosenek i wierszyków, a także zapamiętują najczęściej stosowane wyrażenia i zwroty, potrzebne do codziennej komunikacji w języku francuskim.

SZACHY

Szachy odgrywają ważną rolę w zdobywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki gry w szachy już od najmłodszych lat wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim zabawę, nie zdając sobie sprawy, że uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem ale i wyobraźnią. Jest to narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Stosowanie „ciekawych” dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć łagodnie przechodzimy od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci.

MAŁY KUCHARZ

Wspólne przygotowanie posiłków to znakomita okazja do tego aby poznać produkty, które należy spożywać aby zdrowo się odżywiać. Własnoręcznie przygotowane posiłki zasmakują nawet prawdziwym ,,niejadkom’’. Podczas wspólnej nauki gotowania, będziemy wykorzystywać owoce i warzywa, które wyhodujemy w naszym wspólnym ogródku. Zajęcia kulinarne stanowią niezwykłą bazę do samodzielnego dbania o zdrowe odżywianie w przyszłości a także są świetną formą ćwiczeń manulanych.

MAŁY EKOLOG

Już od samego początku w rozwoju dziecka istotne jest aby kształtować w nim życie zgodnie z naturą. Naukę zdrowego stylu życia rozpoczniemy od wspólnego sadzenia drzewek owocowych i różnorakich warzyw. Stopniowo będziemy pogłębiać wiedzę z zakresu roślin i zwierząt, tego jak należy korzystać z zasobów naturalnych, wody i energii oraz tego co należy robić aby zgodnie z nimi żyć. Ścieżka ekologiczna realizowana w naszym przedszkolu ukierunkuje każdego maluszka na życie w harmonii z otaczającym je środowiskiem.

SZALEŃSTWA W SALI ZABAW

Czym byłoby beztroskie dzieciństwo bez odrobiny szaleństwa? Dlatego też w ramach zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, dajemy im do dyspozycji nowoczesną salę zabaw. Wspólna zabawa na ogromnej przestrzeni sprawi, że dzieci będą mogły swobodnie i bezpiecznie bawić się i integrować. Dajemy dzieciom do dyspozycji salę zabaw z dwupoziomową konstrukcją zabawową, pajęczyną spidermana, workami bokserskimi, zjeżdżalnią tubową i spiralną, basenem z piłeczkami, przeszkodami, mega piłeczkami i wiele innych. Zapraszamy do wspólnej zabawy.