przedszkole
przedszkole

Nauka i zabawa

Nauka i zabawa

Nasza misja

Naszą misją jest tworzenie radosnego, ciepłego miejsca, przyjaznego dzieciom oraz Rodzicom.

 

Wpieramy oraz towarzyszymy naszym przedszkolakom w odkrywaniu, doświadczaniu i poznawaniu otaczającego je świata. Staramy się zapewnić doskonałe, bezpieczne warunki do zdobywania wiedzy, dzielenia się nią i poszerzania kręgu własnych zainteresowań. Pielęgnujemy holistyczny rozwój naszych dzieci realizując program nauczania opracowany przez wykwalifikowaną i niesamowicie kreatywną kadrę nauczycielską. Wierzymy, że każde dziecko ma wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy, a dzięki wsparciu ze strony wychowawców i pracowników, radość z przyswajania nowych umiejętności rodzi się w sposób naturalny. Przedszkole House Mouse opiera się na zasadzie tworzenia wartości, w których zarówno proponowane zajęcia, jak i relacja nauczyciel-wychowanek są skoncentrowane na całościowym rozwoju każdego dziecka dostosowanym do jego możliwości.

Niepubliczne Przedszkole Językowe

Niepubliczne Przedszkole Językowe „House Mouse” to przytulne, nowoczesne i dynamicznie rozwijające się miejsce. Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację dzieciom od 2,5 do 6 lat. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z kierunkowym wykształceniem, tj. wychowanie przedszkolne oraz pedagogika wczesnoszkolna. Posiadamy w swoim zespole również lektorów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. W naszym przedszkolu panuje rodzinna, pełna ciepła atmosfera, a stworzone warunki sprawiają, że przedszkolaki mogą szybko i bez stresu zaadaptować się w nowym otoczeniu i przez cały czas czuć się bezpiecznie. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, życia zgodnie z naturą.

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu stawiamy na edukację w oparciu o indywidualne predyspozycje, zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych. Realizujemy podstawę programową, jak i również zapewniamy wiele zajęć dodatkowych takich jak:

Zajęcia taneczne
Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka w różnych sferach. Taniec nie tylko rozwija prawidłową postawę ciała, ale również sprawność motoryczną a także pamięć ruchową. Poprzez zmysł słuchu, wzroku, dotyku ruch stymuluje integrację sensoryczną, kształtuje poczucie własnej wartości oraz pewności siebie. Uczy otwartości oraz współpracy w grupie. Rozwija u dzieci kreatywność oraz inwencję twórczą. W naszym przedszkolu mamy zajęcia z tańców folklorystycznych oraz hip – hop / street dance.

Tańce folklorystyczne – zajęcia obejmują tańce i zabawy ludowe różnych regionów Polski. Zadaniem zajęć jest uzmysłowienie dzieciom znaczenia pielęgnowania i przekazywania wiedzy na temat polskiej kultury ludowej. Zajęcia mają za cel przekazać istotną wiedzę na temat polskiej kultury ludowej, a w szczególności tańców, pieśni, muzyki, obyczajów oraz strojów ludowych.

Street dance / Hip Hop – jest to taniec przebojowy i bardzo dynamiczny, wymagający dużej sprawności fizycznej. Opiera się na żywiołowych krokach oraz luźnym stylu. Dzieci poprzez naukę różnych choreografii ćwiczą poznane kroki, pamięć a także koordynację. Taniec ten to improwizacja dzięki której dzieci ćwiczą swoją wyobraźnię i kreatywność.

Zajęcia z logopedii
Podczas zajęć logopedycznych stymulujemy rozwój mowy, kształtujemy prawidłową mowę, zapobiegamy wadom wymowy, korygujemy wady wymowy, a także uczymy mowy w przypadku jej braku lub utraty.

W złożeniu z elementami logorytmiki zajęcia te stanowią swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, wykorzystującą możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

Rytmika
Zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa.

Język francuski
Na zajęciach z języka francuskiego w naszym przedszkolu uaktywniamy dodatkową „szufladkę” dźwięków i pojęć, które mogą w przyszłości stać się cennym potencjałem. Nauka języka francuskiego odbywa się za pomocą zabaw i aktywności ruchowych, które są jedną z najważniejszych form rozwoju małego dziecka.

W trakcie zabaw przygotowanych przez nauczyciela, dzieci mają okazję przyswajać nowe słownictwo, uczą się piosenek i wierszyków, a także zapamiętują najczęściej stosowane wyrażenia i zwroty, potrzebne do codziennej komunikacji w języku francuskim.

Warsztaty krawieckie
Warsztaty krawieckie dla najmłodszych to kreatywna zabawa modą!

Zaczynamy od igły i nitki, następnie szyjemy na maszynach, dalsze cele wyznacza wyobraźnia naszych młodych projektantek i projektantów.

Rozwijamy wyobraźnie przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność.

Najważniejsze i najfajniejsze, że szyjemy co chcemy!

Gimnastyka
Dziecko poprzez spostrzeżenia, obserwacje i naśladownictwo gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

Stosowanie „ciekawych” dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć łagodnie przechodzimy od ruchów w formie zabawowej do ruchów naśladowczych, ale pozwalających na realizację inwencji twórczej dzieci.

Mały kucharz
Wspólne przygotowanie posiłków to znakomita okazja do tego aby poznać produkty, które należy spożywać aby zdrowo się odżywiać. Własnoręcznie przygotowane posiłki zasmakują nawet prawdziwym ,,niejadkom’’.

Podczas wspólnej nauki gotowania, będziemy wykorzystywać owoce i warzywa, które wyhodujemy w naszym wspólnym ogródku. Zajęcia kulinarne stanowią niezwykłą bazę do samodzielnego dbania o zdrowe odżywianie w przyszłości a także są świetną formą ćwiczeń manulanych.

Mały ekolog
Już od samego początku w rozwoju dziecka istotne jest aby kształtować w nim życie zgodnie z naturą. Naukę zdrowego stylu życia rozpoczniemy od wspólnego sadzenia drzewek owocowych i różnorakich warzyw.

Stopniowo będziemy pogłębiać wiedzę z zakresu roślin i zwierząt, tego jak należy korzystać z zasobów naturalnych, wody i energii oraz tego co należy robić aby zgodnie z nimi żyć. Ścieżka ekologiczna realizowana w naszym przedszkolu ukierunkuje każdego maluszka na życie w harmonii z otaczającym je środowiskiem.

Szaleństwa w sali zabaw
Czym byłoby beztroskie dzieciństwo bez odrobiny szaleństwa? Dlatego też w ramach zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, dajemy im do dyspozycji nowoczesną salę zabaw.

Wspólna zabawa na ogromnej przestrzeni sprawi, że dzieci będą mogły swobodnie i bezpiecznie bawić się i integrować. Dajemy dzieciom do dyspozycji salę zabaw z dwupoziomową konstrukcją zabawową, pajęczyną spidermana, workami bokserskimi, zjeżdżalnią tubową i spiralną, basenem z piłeczkami, przeszkodami, mega piłeczkami i wiele innych. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Motoryczni geniusze

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Ta szeroka specjalizacja kończyn sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka.

Raz w tygodniu w naszym przedszkolu odbywają się ćwiczenia i zabawy terapii ręki. Terapia ręki to usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Jest to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Głównym celem zajęć jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Do innych celów zalicza się także: wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawę umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka ciała.

Zajęcia sensoryczne

Raz w tygodniu w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia „Sensoraki” – ćwiczenia i zabawy rozwijające integrację sensoryczną.

Proces integracji sensorycznej zaczyna się w pierwszych tygodniach życia płodowego, a najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego. Jest to proces organizacji dostarczanych do mózgu wrażeń zmysłowych pochodzących ze środowiska oraz z własnego ciała.

Wrażenia płynące z receptorów zmysłów są tak opracowywane przez układ nerwowy, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu podczas codziennych, pozornie prostych czynności takich jak np. czytanie i pisanie, mówienie, wchodzenie po schodach, jazda na rowerze, zapinanie guzików, itp. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców (wrażeń) zmysłowych, to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym, a także zachowaniu dziecka. Innymi słowy dziecko będzie miało problemy np. z prawidłowym opanowaniem w/w czynności. Może mieć to przełożenie na mowę dziecka, sposób zachowania, naukę. Dlatego, już na etapie edukacji żłobkowej wspieramy najmłodsze dzieci w rozwoju i integracji zmysłów.

Dodatkowo w ramach codziennych zajęć uczymy zarówno języka angielskiego, jak i innych języków obcych, w oparciu o autorską metodę nauczania najmłodszych „House Mouse”. Charakteryzuje nas również własna kuchnia ze zdrowym, ekologicznym jedzeniem oraz własny ogródek, gdzie każdy przedszkolak otrzyma możliwość samodzielnego posadzenia, wypielęgnowania i zebrania danego warzywa.

Języki obce

Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat to znakomita inwestycja w przyszłość dziecka.

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom dobrego startu w taki sposób, by czuły się szczęśliwe i pewne siebie, a po opuszczeniu przedszkola były gotowe do kolejnych wyzwań.

Zapewniamy naszym przedszkolakom codzienną naukę języka angielskiego, poprzez stosowanie go podczas pobytu w przedszkolu, np. podczas mycia ząbków czy jedzenia posiłków.

Zajęcia z drugiegojęzyka obcego, tj. francuskiego, odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, wzależności od wieku przedszkolaków.

Opinie o naszym przedszkolu

Z ręką na sercu oceniam Przedszkole House Mouse na 10/10! Moje dziecko jest przeszczęśliwe idąc tam codziennie, a na weekendach zdarza się, że mówi ,,tęsknię za przedszkolem’’. Panie według mojego dziecka są przecudne i często w domu bawimy się w przedszkole, córeczka ,,organizuje’’ imprezy urodzinowe dla Pani Oli i Pani Teni. Raz nawet poprosiła czy możemy zaprosić Panią Olę, Panią Tenię i Panią Gosię do domu. Widać, że wszystkie Panie i zarząd dają z siebie wszystko. Bardzo podobają mi się nowe pomysły (np. robot) i wprowadzanie różnorodnych zajęć. Oby tak dalej! 

Dziękujemy z całego serca!

Małgorzata, mama Ewy

 

Z perspektywy rodzica niezrozumianego 😀 Wiele osób dziwiło mi się, że zapisuję dzieci do prywatnego przedszkola. Po co płacić tyle, skoro to nie jest ważny etap edukacji, ważny to jest dopiero wybór szkoły średniej, a najważniejsze są studia. Uważam, że jeżeli już w tym wieku zadbamy o edukację dziecka, to każda złotówka wydana teraz jest 100 zł zaoszczędzonymi w przyszłości.  Jestem pewna, że nasze dzieci już w tym wieku ucząc się poprzez zabawę będą miały całkiem inne podejście do nauki i odkrywania świata, niż dzieci żywcem wrzucone do tej maszyny zwanej systemem edukacji. I to, że ich ciekawość jest już teraz naturalnie pobudzana, sprawi, że nie będę musiała martwić się kiedyś o szkołę, średnią, płacić za korepetycje i przejmować się tym, czy dziecko dostanie się na studia. 

Ewelina, mama Hani

 

Przedszkole Językowe House Mouse to najlepsze miejsce dla dzieci. Wszystkie panie są miłe i sympatyczne. Atmosfera w Przedszkolu jest zawsze przyjazna. Córka wraca z Przedszkola zawsze zadowolona i ma dużo do opowiedzenia co ciekawego robili. Dzieci są zadbane. Widzę ogromny postęp w rozwoju intelektualnym i społecznym u mojego dziecka, od momentu pójścia do Przedszkola. Bardzo polecam Przedszkole Językowe House Mouse.

Zapisz się!

 

Nabór do Niepublicznego Przedszkola Językowego „House Mouse”
prowadzony jest przez cały rok w zależności od dostępności miejsc. 

Zadzwoń:  790 647 607 

Odwiedź nas:  ul. Tarnowskich 13
39-120 Sędziszów Młp.

Napisz: 

2 + 5 =

Obserwuj nas na facebooku!